Vanaf schooljaar 2016/2017 organiseert Oarsprong (voorheen PCBO Tytsjerksteradiel) wekelijks "Talint". Een speciale klas voor kinderen waarvan sterk wordt vermoed dat ze onder het kopje 'hoogbegaafd' vallen. Talint geeft deze categorie kinderen de kans om elkaar te ontmoeten en op een andere manier te leren en ook te leren hoe ze moeten leren.

De leerlingen van Talint zijn allemaal afkomstig van één van de scholen van Oarsprong (voorheen PCBO Tytsjerksteradiel). Talint is er voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingen uit groep 7/8 krijgen les van Jan Mellink of Gjalt jan Roorda. De leerlingen uit groep 5/6 van Auke-Willem Kampen.

Bij Talint werken we in blokken en in elk blok staat één thema centraal. Daarnaast is er speciale aandacht voor theologie en wereldgodsdiensten en gaan de kinderen aan de slag met filosoferen en het bouwen van een eigen portfolio-website.

Basisschool de Arke uit Burgum heeft een lokaal beschikbaar gesteld voor de Talint-klas. De Arke is een school met bijzondere aandacht voor (hoog)begaafde kinderen. De Arke is aangesloten bij de landelijke Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS).