geschiedenis computerspelletjes

Wie heeft de eerste computerspelletjes gemaakt?
Het eerste spel wat is gemaakt is ‘Tennis for two’. De game werd bedacht in 1958. De game is bedacht door William A. Hij was een Amerikaanse man die werkte in het laboratorium voor een kerncentrale. Het spel werd gespeeld op een Donner model 30 analoge computer. Het eerste spel dat doorbrak was ‘Pong’, een spelletje waar je moest scoren bij je tegenstander door met een plankje tegen een bal aan te slaan. De game werd bedacht door Allan Alcorn en is uitgebracht in 1972. ‘Pacman’ en ‘Donkey Kong’ waren vroeger ook populaire arcade games. Deze games kon je spelen op een arcadekast deze stonden in de jaren 70/80 veel in restaurants, cafe’s en kruidenierswinkels. Net weer wat later kwam ‘Tetris’ uit. Dat was ook een hele populaire game.

Bestaan die spellen nog steeds?
Ja, deze spellen bestaan nog steeds en er zijn nog veel mensen die het spelen. Ook zijn sommige van deze games beter gemaakt bijvoorbeeld ‘Pong’. Het spel ‘Donkey Kong’ is verandert naar ‘Mario’. Deze reeks wordt nu veel gespeeld. Oude arcade games zijn nu ook nog heel populair zoals bijvoorbeeld: Pacman en Tetris.

Wat waren spelcomputers van vroeger?
De eerste spelcomputer was de Magnafox Odyssey. Deze spelcomputer is uitgebracht in 1972. De eerste spelcomputer die heel populair was, is de Atari 1600. Deze werd uitgebracht in 1975. In 1985 bracht Nintendo de NES uit. Dit is de eerste spelcomputer van Nintendo. Niet veel later kwam de ‘Gameboy’ uit. Later bracht Sega de ‘Sega Megadrive’ uit. Het hoofdkarakter in hun meeste games was Sonic.  Dit zou een grote concurrent zijn voor Mario van Nintendo.

Eigen mening:
zelf speel ik ook wel eens games van vroeger. Bijvoorbeeld: Tetris, Pacman en Pong. Deze games zijn leuk om eens een keer te spelen als je niks te doen hebt.

bronnen:
https://electronica.infonu.nl/spellen-en-consoles/140790-het-ontstaan-van-games.html

https://www.mediawijs.be/nl/artikels/games-van-vroeger-tot-nu

pedia.org/wiki/Arcadespel

goocheltruc

In dit bericht wordt er een goocheltruc uitgelegd met dobbelstenen.

Wat heb je nodig:

  • 2  dobbelstenen
  • 2  kladblokjes
  • 1 iemand uit het publiek

Wat moet je doen:

  • Vraag iemand uit het publiek om naar voren te komen. Ga met je rug naar deze persoon toe staan.
  • Laat hem vervolgens met de 2 dobbelstenen gooien en de gegooide getallen bij elkaar optellen. Hij kan dit getal eventueel ook op een kladblokje schrijven.
  • Vraag dan om 1 van de dobbelstenen om te draaien en dat getal bij het vorige getal op te tellen. Bijvoorbeeld er is een 4 en een 6 gegooid en diegene draait de 4 om, dan zie je de 3 en die telt hij er dan bij op.
  • Vraag hem vervolgens om die dobbelsteen nog een keer te gooien. Laat ook dat getal er bij optellen.
  • Vraag hem dan het getal wat eruit komt op te schrijven en de dobbelstenen niet meer aan te raken.
  • Vervolgens draai jij je om en kijkt welke getallen er op de dobbelstenen staan. Reken hier 7 bij op en je hebt het goede antwoord. Dat getal schrijf je op je kladblok en met wat spanning laat je jouw briefje aan het publiek zien.

Nu weet je een trucje met dobbelstenen en hoe je kunt raden wat iemand heeft gegooid.

Panem et circenses

Wat betekent ‘Panem et circenses’
‘Panem et circenses’ is een Latijnse uitdrukking bedacht door een Romeinse dichter genaamd Juvenalis. Deze dichter leefde ongeveer tussen 60 en 140 na Christus. De vertaling van deze uitdrukking is ‘brood en spelen’.

Waar komt de uitdrukking vandaan?
Rond 71 voor Christus leefden veel Romeinen in armoede, omdat de kosten voor levens onderhoud te hoog waren. Dit pikten de arme Romeinen niet en er ontstonden rellen en ook plunderen ze de straten leeg. Dit is niet wat de keizers wilden en daarom besloten de keizers om gratis brood uit te delen. Ook mochten de arme Romeinen gratis naar binnen bij voorstellingen in bijvoorbeeld het circus en in de arena waar ze paardenracen en gevechten tussen mens en dier konden zien. Dit deden ze om ervoor te zorgen dat het volk tevreden bleef.

Wat bedoelde de dichter met de uitdrukking
De dichter Juvenalis bedoelde ‘Panem et circenses’ spottend: ‘de dingen waarmee je het volk tevreden houdt’. Hij bedoelde er mee dat het volk met veel minder tevreden was dan eerst,  zolang ze maar gratis brood kregen en gratis naar binnen mochten bij spelen, voorstellingen en gevechten. Dat het volk de macht al een hele tijd had afgestaan aan de rijken, terwijl daarvoor het volk militaire bevelhebbers, hoog ambtenaren, legioenen, etc. benoemden. Ze hadden toen een stem en gebruikten deze.

Mijn mening:
Ik snap wel dat de Romeinen boos waren, omdat het niet leuk is om in armoede te leven. Ik zelf zou het wel leuk vinden om gratis brood te krijgen en om naar leuke, grappige en spannende voorstellingen  en gevechten te gaan. Zelf zou ik niet tevreden zijn met alleen gratis brood en gratis voorstellingen en gevechten. Je leeft tenslotte nog steeds in armoede.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Panem_et_circenses#:~:text=Panem%20et%20circenses.%20%22%20Panem%20et%20circenses

Psammos.nl – Brood en Spelen
brood en spelen (herkomst en betekenis) | Genootschap Onze Taal | Onze Taal

 

 

Gelijkenissen

Wat zijn gelijkenissen?
Een gelijkenis is een verhaal dat door Jezus werd verteld met behulp van beeldspraak, waarin hij een boodschap wou overbrengen aan de mensen. Gelijkenissen zijn makkelijk te begrijpen. Ze sluiten aan bij de dagelijkse belevingswereld. Gelijkenissen hebben met  keuzes tussen goed en kwaad te maken. In dit artikel vertel ik jullie over 2 voorbeelden van deze verhalen. Het eerste verhaal is “Huis op de rots”. Dit verhaal gaat over 2 mannen die precies het zelfde huis bouwden, maar zodra het begon te stormen werd het duidelijk welk huis het stevigst was. De ene man was namelijk slim geweest en bouwde zijn huis op een rots en de andere bouwde zijn huis op het zand.
Het tweede verhaal is “het mosterdzaadje”  In dit verhaal zegt Jezus dat een mosterdzaadje op Gods Koninkrijk lijkt. Het mosterdzaadje begint klein, maar wordt steeds groter en groter tot het uiteindelijk een grote boom is waar alle vogels een nestje in bouwen.

wat wil Jezus daarmee uitleggen?
De betekenis van het verhaal legt Jezus soms uit, maar meestal wil Jezus dat de mensen zelf achter de betekenis komen. De betekenis van “Huis op de rots” is dat de rots God is, want de rots is  stevig en betrouwbaar. Hiermee wil Jezus uitleggen wie zijn leven richt op God zal beschermd worden bij bijvoorbeeld tegenslag. De betekenis van “het mosterdzaadje” is dat het mosterdzaadje het Koninkrijk  van God is en dat het klein begint en steeds groter wordt en alle volken een plekje hebben in zijn Koninkrijk.

Waarom heeft Jezus het op deze manier vertelt?
Jezus heeft het op deze manier vertelt, omdat de verhalen heel logisch zijn en makkelijk te begrijpen. Hierdoor snapten veel mensen de verhalen van Jezus en wat hij er mee bedoelde.

Eigen mening:
Ik vind het goed dat wanneer Jezus iets uitlegt hij het op de manier van een verhaal doet. Ik vind dit zo omdat het hierdoor makkelijker te begrijpen en onthouden is voor iedereen.

Bronnen:

https://www.kuleuven.be/thomas/page/bouwen-aan-mijn-toekomst/#:~:text=In%20de%20parabel%20van%20het,tegen%20stormen%20in%20het%20leven

Wat zijn gelijkenissen? (herschepping.nl)

Vertelbijbel. 27 gelijkenissen van Jezus. Schrijver is Bob Hartman.

geld uitdrukkingen

Hoe werd geld vroeger genoemd?
Geld had vroeger veel andere namen, dit kwam omdat er toen nog geen euro´s waren. In die tijd betaalden ze nog met de gulden, maar deze kregen andere namen. Dit kwam door mensen die Bargoens spraken, dat is een soort straattaal van vroeger. Deze taal werd gebruikt door bijvoorbeeld: rondtrekkende handelaren, kooplieden, kermisklanten en dieven. Zo gaven ze het dubbeltje de naam ‘Beisje’, omdat het woord beis de waarde van twee stuivers betekent. Ze gaven ook andere namen aan geldstukken zoals de gulden. Voorbeelden hiervan zijn ‘Piek’ en ‘Pegel’. Ze gaven de rijksdaalder de naam ‘Knaak’ en de duizend gulden noemden ze “Een rooie rug’.

Heeft geld nu ook nog andere namen?
Ja, dat heeft het. Veel voorbeelden hiervan zitten in straattaal. Dat is een soort Bargoens van nu. Deze taal is vooral bekend bij jongeren. Ook gebruiken rappers deze taal weleens in hun raps. In deze taal geven ze dus ook geld een andere naam voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: ‘Duku’ dat betekent geld. ‘Millie’ is 1 miljoen en duizend is ‘Doezoe”.

Zijn er ook spreekwoorden met geld te vinden?
Spreekwoorden met geld zijn er zeker, bijvoorbeeld ‘Heitje voor een karweitje’. Dit spreekwoord heet zo omdat ‘Heitje’ in het Bargoens een kwartje betekent en kinderen bij de padvinderij langs de deuren gingen om een kwartje te vragen in ruil voor een klusje. Er zijn nog veel meer spreekwoorden. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld ‘Als het kwartje valt’. Dit spreekwoord wordt al lange tijd in Nederland gebruikt, maar het spreekwoord komt uit 19e eeuw en is bedacht in Yorkshire, Engeland. Het betekent dat als je bijvoorbeeld een mop vertelt dat iemand pas later het grapje snapt.

Mijn mening:
Ik wist nog niet zoveel van Bargoens, maar nu ken ik wel woorden uit het Bargoens die met geld te maken hebben. Ik wist al wel woorden uit straattaal. Ook vond ik deze onderzoeksvraag leuk om te maken, omdat ik hier nog niet heel erg veel over wist.

bronnen:

https://voorbeginners.info/bargoens/geld.htm

t=Een%20dubbeltje%20werd%20in%20het,Nederlanden%20werden%20geslagen%20in%201818.

https://www.straattaalwoorden.nl/categorie%C3%ABn/geld/page/2/

https://isgeschiedenis.nl/reportage/achtergrond-van-als-het-kwartje-gevallen-is#:~:text=Wanneer%20iemand%20iets%20eindelijk%20begrijpt,19e%20eeuw%20vanuit%20Yorkshire%2C%20Engeland.

slang uit de bijbel

Wat is er gebeurt met de slang met pootjes in de bijbel?
In het verhaal van Adam en Eva stelt de slang een vraag aan Eva. “Zeg is het waar dat jullie van God geen vruchten mogen plukken?” Waarop Eva antwoord dat ze alleen niet mogen eten van de  boom die midden in de tuin staat. Ze mogen de vruchten niet eens aanraken. “Wat gebeurd er dan?” zegt de slang. “Nou als we het wel doen, dan sterven we”. De slang zegt dat dat niet waar is, maar dat ze juist in Goden zullen veranderen en alle kennis hebben van goed en kwaad. Dat lijkt Eva wel wat. Ze kijkt naar de boom en plukt een paar vruchten. Ze geeft ook een paar aan Adam en samen eten ze de vruchten op. Op een avond loopt God door de tuin en vraagt waarom ze van de boom gegeten hebben. Eva vertelt dat de slang haar heeft misleid. Toen God dat hoorde, strafte hij de slang meteen. Hij zei: “Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vanaf dat moment moest de slang op zijn buik over de grond kruipen.

Hoe is de evolutie van de slang gegaan?
Slangen hadden ongeveer 150 miljoen jaar geleden poten, omdat ze afstammen van de hagedis. Deze poten begonnen op een gegeven kleiner te worden. De poten kregen steeds minder nut en de slang kon prima verder leven zonder gevolgen. Het komt eigenlijk juist beter uit voor de slang, want de pootjes zaten allen maar in de weg terwijl hij over de grond kroop op zijn buik.

Bestaan er nog steeds slangen met pootjes?
Bij sommige slangensoorten zoals boa’s en pythons zijn nog resten van de pootjes te vinden. Het lijken kleine nageltjes of uitsteekseltjes. Dit zijn de resten van het dijbeen. De pootjes worden niet meer gebruikt om te lopen, maar om het vrouwtje vast te houden tijdens het paren. Bij andere slangen kun je zien dat er ooit poten zijn geweest, omdat de schubben op die plek anders zijn.

Eigen mening:
Ik vond het leuk om meer over de slang te weten te komen, omdat ik hier nog niet zoveel over wist. Ik wist bijvoorbeeld niet dat de slang overblijfselen van pootjes had.

Bronnen:
‘Slang verloor poten door afnemende groei’ | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Bestaan er slangen met poten? – GoeieVraag (startpagina.nl)
Genesis 3 (NBV) – EO.nl/Bijbel

Boontje komt om zijn loontje.

Wat is het verhaal achter ‘Boontje komt om zijn loontje’?
Het spreekwoord ‘Boontje komt om zijn loontje’ komt uit het sprookje dat gaat over een erwtje, een boontje, een strootje en een kooltje. Ze maakten een wandeling, maar naar een paar minuten lopen kwamen ze een sloot tegen. Ze waren aan het bedenken hoe ze verder konden. Het strootje kwam op het idee om over de sloot heen te gaan liggen. Zo kon de rest oversteken. Toen het brandende kooltje overstak, stak hij het strootje in brand. Hierdoor viel het kooltje in het water en doofde. Dit vond het boontje zo grappig dat zijn buik open scheurde van het lachen. Boontje kwam om zijn loontje.

Het verhaal kwam uiteindelijk wel weer goed. Er was namelijk een kleermaker in de buurt die het boontje dicht naaide. Dit sprookje komt uit de 17e eeuw.

Wat betekent boontje komt om zijn loontje?
‘Boontje komt om zijn loontje’ betekent dat je wordt gestraft voor wat je zelf hebt gedaan. Bijvoorbeeld: als je veters los zijn en je maakt ze niet vast dat je vervolgens valt.

Is dit spreekwoord ook in andere (spreek)woorden en talen?
Er zijn meer spreekwoorden met dezelfde betekenis zoals:
Eigen schuld dikke bult.
Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.
Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten.

Ook kennen we deze betekenis als het woord ‘karma’.

Dit spreekwoord kan vertaalt woorden in het Engels als ‘Chickens come home to roost’ en ‘What goes around, comes around’. In het Belgisch is het niet ‘Boontje komt om zijn loontje’, maar ‘Loontje komt om zijn boontje’.

Eigen mening:
Ik vind het leuk dat een spreekwoord wat we nu nog steeds gebruiken uit een oud sprookje komt, omdat het sprookje goed laat zien wat het spreekwoord betekent.

 

 

Bronnen:
https://schrijvenonline.org/nieuws/herkomst-van-boontje-komt-om-zijn-loontje#:~:text=’Boontje%20komt%20om%20zijn%20loontje’%20zeggen%20we%20als%20iemand%20straf,eigen%20schuld%2C%20dikke%20bult’.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boontje_komt_om_zijn_loontje

https://vraagbaak.vertalen.nu/4109/welke-uitdrukking-gebruikt-engels-voor-boontje-komt-loontje