Blokinfo

Bij Talint wordt thematisch gewerkt. Hiervoor is het jaar opgedeeld in verschillende blokken. Deze blokken lopen van vakantie tot vakantie.
Blok 1 van zomervakantie tot herfstvakantie
Blok 2 van herfstvakantie tot kerstvakantie
Blok 3 van kerstvakantie tot voorjaarsvakantie
Blok 4 van voorjaarsvakantie tot meivakantie
Blok 5 van meivakantie tot zomervakantie.
Elk jaar worden dus 5 thema’s behandeld. Die thema’s zijn vooral wereld oriënterend. In groep 5/6 zijn de 5 thema’s samengevoegd in één groot verhaal. In groep 7/8 staan de thema’s los van elkaar. Binnen Talint beschikken we over een database van 10 thema’s. Hierdoor komt het dus nooit voor dat een leerling twee keer hetzelfde thema krijgt.
Nadere informatie over de thema’s verschijnt onder het kopje Blokinfo als submenu’s. Wanneer een nieuw thema begint wordt dit menu aangepast.