Blok B2 – Games

In dit blok gaan wij nader in op het verschijnsel games.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:
Lesdag 1 Spelen bij de Romeinen en Schaken
Lesdag 2 Role Playing Games
Lesdag 3 Dobbelen
Lesdag 4 Game design
Lesdag 5 Serious games
Lesdag 6 Simulatiegames
Lesdag 7  Gamification.

Tijdens de colleges Theologie gaan we nader in op de Bijbelse figuur David.

Gedurende dit blok maken de Talinten hun eigen bordspel. Zij doen dit in scrumgroepjes.

Het blok wordt afgesloten met een kennistoets. Hierbij mogen de samenvattingen van de colleges als bronmateriaal worden gebruikt.